Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG: XEM TẠI ĐÂY

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ: XEM TẠI ĐÂY

MẪU CHỨNG CHỈ NGHỀ (THỢ): XEM TẠI ĐÂY


 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Gía Xây Dựng Hạng 1 (Một) - (TP Hồ Chí Minh)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Gía Xây Dựng Hạng 2 (Hai) - (TP Hồ Chí Minh)

Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Gía Xây Dựng - (Tuyên Quang)

Chứng Chỉ Hành Nghề Định Gía Xây Dựng - (TP Hà Nội)


 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn thiện Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Cầu Đường Bộ

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng Và Hoàn Thiện Công Trình Thủy Lợi

 Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Xây Dựng và Hoàn Thiện Công Trình Thủy Lợi, Thủy Điện

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Lắp Đặt Phần Điện Và Thiết Bị Điện Công Trình

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Lắp Đặt Điện Và Thiết Bị Điện Hạng 1 (BXD)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Lắp Đặt Phần Điện Và Thiết Bị Điện Đường Dây Và Trạm Biến Áp

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin Liên Lạc Công Trình - (TP Hồ Chí Minh)

 Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp (TP Hồ Chí Minh)


 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 Hành Nghề Thiết Kế:

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Hệ Thống Cấp Thoát Nước Công Trình - (Tuyên Quang)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết kế Cấp Thoát Nước Công Trình - (TP Hồ Chí Minh)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết kế Cấp Thoát Nước Công Trình - (Tuyên Quang)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy - (Tuyên Quang)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật (TP Hồ Chí Minh)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Cầu Đường Bộ

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Thủy Lợi

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Cơ Điện Công Trình - (TP Hồ Chí Minh)

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Cơ Điện Công Trình - (Tuyên Quang)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Nhiệt Và Điện Lạnh, Điều Hòa Không Khí Công Trình

Hành Nghề Khảo Sát:

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Chất Công Trình - (Tuyên Quang)

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Hình Công Trình Xây Dựng

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Hình Công Trình Cầu Đường Bộ

 


 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Nội - Ngoại Thất Công Trình

♦ Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng (TP Hồ Chí Minh)

 

Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất Động Sản (TP Hà Nội)

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. Vũ Dung:      0945.827.780

Ms. Diễm Kiều:   0982.827.780

Ms. Thùy Dung:  0965.827.780

Ms. Việt Trinh:   0934.067.780

Ms. Diệu Quyên: 0913.067.780

Mr. Ngọc Vinh:   0979.067.780

Mr. Ngọc Hiếu:    0908.067.780

Mr.Linh: 0965.067.780 Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án