Lớp Học Hồ Sơ Hoàn Công Thanh Quyết Toán

Mở lớp hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình - Tư vấn: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ hoàn công và thanh quyết toán khi kết thúc khóa học

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

HỒ SƠ HOÀN CÔNG - THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán là những khâu cuối cùng trong quá trình đầu tư xây dựng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình thường kéo dài, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư cũng như tình hình tài chính của các bên có liên quan mà trước hết là các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công.

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lập hồ sơ hoàn công, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư trong xây dựng, Trung Tâm Giáo Dục Việt - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC thông báo mở lớp "Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán", cụ thể như sau:

 

I. Đối tượng tham dự:

 

- Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng công trình.

 

- Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; Cán bộ làm công tác thanh quyết toán; Đội trưởng, chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình tại các đơn vị xây lắp, đơn vị tư vấn, các ban  quản lý dự án, các chủ đầu tư.

 

- Giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khối xây dựng.

 

Kết thúc khoá học, học viên được cấp giấy chứng nhận “Bồi dưỡng lập hồ sơ  hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán”.

 

II. Nội dung khoá học: bao gồm các vấn đề sau

 

            1. Các quy định về lưu trữ, quản lý nhật ký thi công, lập hồ sơ hoàn công

 

            * Quy định về lưu trữ, quản lý nhật ký thi công: Khái niệm về nhật ký công trình; Quy định lập sổ và ghi nhật ký công trình; Kỹ thuật ghi sổ nhật ký công trình; Quy định lưu trữ, quản lý nhật ký công trình; Nhật ký công trình theo thông lệ quốc tế.

 

            * Lập hồ sơ hoàn công: Một số khái niệm, cơ sở pháp lý, vai trò, tác dụng; Các loại bản vẽ hoàn công, đơn vị lập hồ sơ hoàn công; Kỹ thuật lập hồ sơ hoàn công; Quy định xác nhận bản vẽ;Trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ hoàn công; Quy định lập bản vẽ hoàn công theo thông lệ quốc tế.

 

            2. Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng

 

            * Nghiệm thu sản phẩm khảo sát

 

            * Nghiệm thu sản phẩm thiết kế

 

            * Nghiệm thu sản phẩm xây lắp

 

            3. Công tác tạm ứng, thanh quyết toán trong xây dựng

 

            * Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư; Tạm ứng vốn đầu tư; Thanh toán khối lượng hoàn thành; Quy trình, thủ tục thanh toán; Trách nhiệm, quyền hạn của Ban QLDA, Chủ đầu tư, Nhà thầu.

 

            * Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Khái niệm và phân loại quyết toán; Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán; Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; Trách nhiệm, quyền hạn của Ban QLDA, Chủ đầu tư, Nhà thầu.

 

 

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. Vũ Dung:      0945.827.780

Ms. Diễm Kiều:   0982.827.780

Ms. Thùy Dung:  0965.827.780

Ms. Việt Trinh:   0934.067.780

Ms. Diệu Quyên: 0913.067.780

Mr. Ngọc Vinh:   0979.067.780

Mr. Ngọc Hiếu:    0908.067.780

Mr.Linh: 0965.067.780 Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án