Mẫu phôi bằng

Chứng Nhận - Chứng Chỉ Bồi Dưỡng     

Chứng Nhận - Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ

Xem thêm

Chứng Nhận Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng (DCMT)

Học chỉ huy trưởng công trình xây dựng: 0945827780 - 0965827780 Cấp chứng chỉ khi kết thúc khóa học. Mở lớp chỉ huy trưởng vào ngày 12 và 24 hàng tháng.

Xem thêm

Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Đào tạo và cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình xây dựng: 0945.827.780 - 0965.827.780 học tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3 An Toàn Trong Cơ Khí (DCMT)

✪ Khóa Học An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Nhóm 3 An Toàn Trong Cơ Khí: ☞ Học phí: 800.000VNĐ; ☞ Khai giảng: 12 và 24 hàng tháng - LH: 0945.827.780 - 0965.827.780 ☞ Văn Bằng: Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động nhóm 3 an toàn trong cơ khí.

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3 An Toàn Vận Hành Xe Nâng (DCMT)

✪ Khóa Học An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Nhóm 3 An Toàn Vận Hành Xe Nâng: ☞ Học phí: 800.000VNĐ; ☞ Khai giảng: 12 và 24 hàng tháng - LH: 0945.827.780 - 0965.827.780 ☞ Văn Bằng: Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động nhóm 3 an toàn vận hành xe nâng.

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3 An Toàn Điện Và Làm Việc Trên Cao (DCMT)

✪ Khóa Học An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Nhóm 3 An Toàn Điện Và Làm Việc Trên Cao: ☞ Học phí: 800.000VNĐ; ☞ Khai giảng: 12 và 24 hàng tháng - LH: 0945.827.780 - 0965.827.780 ☞ Văn Bằng: Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động nhóm 3 an toàn điện và làm việc trên cao.

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3 Kỹ Thuật An Toàn Điện Theo TT 27/2013/TT-BLĐTBX

✪ Khóa Học An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Nhóm 3 Kỹ Thuật An Toàn Điện Theo TT 27/2013/TT-BLĐTBX: ☞ Học phí: 800.000VNĐ; ☞ Khai giảng: 12 và 24 hàng tháng - LH: 0945.827.780 - 0965.827.780 ☞ Văn Bằng: Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động nhóm 3 kỹ thuật an toàn điện theo TT 27/2013/TT-BLĐTBX.

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Trong Sản Xuất Phân Bón (DCMT)

Huấ luyện an toàn lao động vệ sinh lao động trong sản xuất phan bón: 0945.827.780 - 0965.827.780 Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn khi kết thúc khóa học

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 2 (DCMT)

Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động nhóm 2: 0945.827.780 - 0965.827.780 CẤP CHỨNG CHỈ KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng (NHÂN VĂN)

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng

Xem thêm

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vệ Sinh Lao Động Vận Hành Thiết Bị Cơ Khí (NHÂN VĂN)

Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vệ Sinh Lao Động Vận Hành Thiết Bị Cơ Khí

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án