STT Chương Trình Đào Tạo Học Phí Ngày Khai Giảng
1Nghiệp Vụ Giám Sát Thi Công Xây Dựng1.500.000VNĐXem tại đây
2Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng1.100.000VNĐXem tại đây
3Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng1.200.000VNĐXem tại đây
4Nghiệp Vụ Lập Dự Toán - Bóc Tách Khối Lượng1.400.000VNĐXem tại đây
5Nghiệp Vụ An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động800.000VNĐXem tại đây
6Nghiệp Vụ Giám Đốc Quản Lý Dự Án1.500.000VNĐXem tại đây
7Nghiệp Vụ Định Gía Xây Dựng1.500.000VNĐXem tại đây
8Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản - Nâng Cao1.000.000VNĐXem tại đây
9Nghiệp Vụ Thí Nghiệm Viên Xây Dựng - Giao Thông2.500.000 VNĐXem tại đây
10Đào Tạo Nghề Nề Hoàn thiện2.500.000 VNĐXem tại đây
Chương trình đào tạo

Lớp Học Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Học giám sát thi công xây dựng: 0945.827.780 - 0965.827.780 - Cấp chứng nhận khi kết thúc khóa học giám sát thi công - Tư vấn xin chứng chỉ hành nghề xây dựng tại mọi tỉnh thành

Xem thêm

Lớp Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Học chỉ huy trưởng công trình xây dựng - Cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng khi kết thúc khóa học - Đăng ký: 0945.827.780 - 0965.827.780

Xem thêm

Lớp Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Học quản lý dự án đầu tư xây dựng - Cấp chứng nhận quản lý dự án khi kết thúc khóa học - Đăng ký tại Trung Tâm Giáo Dục Việt: 0945.827.780 - 0965.827.780

Xem thêm

Lớp Học Lập Dự Toán - Bóc Tách Khối Lượng

Học lập dự toán bóc tách khối lượng công trình, sử dụng phần mềm GXD và phần phềm dự toán công trình để triển khai - Đăng ký tại TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT - Web: http://giaoducviet.vn/ - http://rdc.vn/

Xem thêm

Lớp Học An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động

Học an toàn lao động - vệ sinh lao động, Cấp chứng nhận/chứng chỉ an toàn lao động khi kết thúc khóa học: 0945.827.780 - 0965.827.780

Xem thêm

Lớp Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án

Học giám đốc quản lý dự án - Cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án theo quy định - Đăng ký: 0945.827.780 - 0965.827.780 Tại TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT

Xem thêm

Lớp Học Định Gía Xây Dựng

Học định giá xây dựng - Cấp chứng nhận định giá xây dựng - Xin hành nghề định giá hạng 2 và hạng 1 - Trung Tâm Giáo Dục Việt: 0945.827.780 - 0965.827.780

Xem thêm

Lớp Học Đấu Thầu Cơ Bản - Nâng Cao

Học đấu thầu cơ bản ,Nâng cao - Cấp chứng chỉ đấu thầu khi kết thúc khóa học: 0945827780 - 0965827780 TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT

Xem thêm

Lớp Học Thí Nghiệm Viên Xây Dựng - Giao Thông

Học thí nghiệm chuyên ngành xay dựng - giao thông: 0945827780 - 0965827780 Tại TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)

Xem thêm

Lớp Học Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Xây Dựng

Học lớp quản lý phòng thí nghiệm xây dựng - Cấp chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm theo đúng quy định của Bộ xây dựng: 0945827780 - 0965827780 Trung Tâm Giáo Dục Việt (RDC)

Xem thêm

Lớp Học Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Học kiểm định chất lượng công trình - Cấp chứng chỉ kiểm định chất lượng công trình khi kết thúc khóa học: 0945827780 - 0965827780

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án