Mẫu phôi bằng

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cần Trục (BẮC HÀ)

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cần Trục Tư Vấn Khóa Học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC - Liên Kết Đào Tạo - Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà

Xem thêm

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Xe Cơ Giới (BẮC HÀ)

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Xe Cơ Giới Tư Vấn Khóa Học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC - Liên Kết Đào Tạo - Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà

Xem thêm

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Vận Thăng Lồng (BẮC HÀ)

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Vận Thăng Lồng Tư Vấn Khóa Học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC - Liên Kết Đào Tạo - Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà

Xem thêm

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Xây Dựng (BẮC HÀ)

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Xây Dựng Tư Vấn Khóa Học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC - Liên Kết Đào Tạo - Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà

Xem thêm

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Cẩu (BẮC HÀ)

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Cẩu Tư Vấn Khóa Học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC - Liên Kết Đào Tạo - Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà

Xem thêm

Chứng Chỉ Nghề Thợ Xây (BẮC HÀ)

➤ Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Nghề Thợ Nề Hoàn Thiện (Thợ Xây): ⇒ Khai Giảng: 12 và 24 hàng tháng ⇒ Thời Lượng: 3 tháng ⇒ Học Phí: 2.000.000VNĐ ⇒ Ưu Đãi: Nếu đăng ký từ 2HV trở lên giảm thêm 10% học phí/học viên. ⇒ Chứng Chỉ:Chứng chỉ nghề thợ xây do Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà.

Xem thêm

Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cẩu Trục (BẮC HÀ)

➤ Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cẩu Trục: ⇒ Khai Giảng: 12 và 24 hàng tháng ⇒ Thời Lượng: 3 tháng ⇒ Học Phí: 2.000.000VNĐ ⇒ Ưu Đãi: Nếu đăng ký từ 2HV trở lên giảm thêm 10% học phí/học viên. ⇒ Chứng Chỉ:Chứng chỉ nghề vận hành cẩu trục do Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà.

Xem thêm

Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Đào tạo và cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình xây dựng: 0945.827.780 - 0965.827.780 học tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An

Xem thêm

Chứng Nhận Đào Tạo Thợ Nề (VPT CÔNG NGHỆ)

Chứng Nhận Đào Tạo Thợ Nề Tư Vấn Khóa Học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC - Liên Kết Đào Tạo - Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Phát Triển Công Nghệ ➤ Đào Tạo Và Cấp Chứng Nhận Đào Tạo Thợ Nề: ⇒ Khai Giảng: 12 và 24 hàng tháng ⇒ Thời Lượng: 03 tháng ⇒ Học Phí: 1.200.000VNĐ

Xem thêm

Chứng Nhận Đào Tạo Nghề Cốp Pha (VPT CÔNG NGHỆ)

➤ Đào Tạo Và Cấp Chứng Nhận Đào Tạo Nghề Cốp Pha: ⇒ Khai Giảng: 12 và 24 hàng tháng ⇒ Thời Lượng: 03 tháng ⇒ Học Phí: 1.200.000VNĐ ⇒ Ưu Đãi: Nếu đăng ký từ 2HV trở lên giảm thêm 10% học phí/học viên. ⇒ Văn Bằng:Chứng nhận đào tạo nghề Cốp Pha do Viện nghiên cứu đào tạo và phát triển công nghệ: http://giaoducviet.rdc.vn/mauphoibang/870-chung-nhan-dao-tao-nghe-cop-pha-vpt-cong-nghe.html

Xem thêm

Chứng Nhận Đào Tạo Nghề Mỹ Nghệ (VPT CÔNG NGHỆ)

Chứng Nhận Đào Tạo Nghề Mỹ Nghệ Tư Vấn Khóa Học: 0945.827.780 - 0965.827.780 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt RDC - Liên Kết Đào Tạo - Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Phát Triển Công Nghệ ➤ Đào Tạo Và Cấp Chứng Nhận Đào Tạo Nghề Mỹ Nghệ: ⇒ Khai Giảng: 12 và 24 hàng tháng ⇒ Thời Lượng: 03 tháng ⇒ Học Phí: 1.200.000VNĐ

Xem thêm


Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án