Khóa Học Kế Toán Thuế

Nội dung khóa học:

- Tập hợp chứng từ gốc (phân loại chứng từ hợp lý và không hợp lý)

- Nhận biết sự khác nhau giữa DN sử dụng QĐ 48 và QĐ 15

- Lập các sổ kế toán cho DN :sổ hàng hoá, công nợ, quỹ...

- Lập sổ Lương và bảo hiểm ( tính lương, bảo hiểm nộp CQ thuế )

- Xác định đâu là chi phí Công cụ dụng cụ đâu là chi phí TSCĐ

- Lập bảng phân bổ CCDC, bảng khấu hao TSCĐ (thuế chấp nhận )

- Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhanh, chính xác và dễ nhớ

- Xác định Doanh Nghiệp kinh doanh lỗ,lãi cho doanh nghiệp

- Thủ thuật cân đối lỗ lãi cho doanh nghiệp

- Lập báo cáo tài chính theo QĐ 48

- Nhận biết sự khác nhau giữa DN sử dụng QĐ 48 và QĐ 15

- Lập các sổ kế toán cho DN :sổ hàng hoá, công nợ, quỹ...

- Lập sổ Lương và bảo hiểm ( tính lương, bảo hiểm nộp CQ thuế )

- Xác định đâu là chi phí Công cụ dụng cụ đâu là chi phí TSCĐ

- Lập bảng phân bổ CCDC, bảng khấu hao TSCĐ ( thuế chấp nhận )

- Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhanh, chính xác và dễ nhớ

- Xác định Doanh Nghiệp kinh doanh lỗ,lãi cho doanh nghiệp

- Thủ thuật cân đối lỗ lãi cho doanh nghiệp

- Lập báo cáo tài chính theo QĐ 48

- Quyết toán các loại thuế DN : Thuế VAT, TNDN, thu nhập cá nhân trên phần mềm mới nhất của tổng cục thuế

- Hướng dẫn nộp các loại báo cáo thuế qua mạng.

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. Vũ Dung:      0945.827.780

Ms. Diễm Kiều:   0982.827.780

Ms. Thùy Dung:  0965.827.780

Ms. Việt Trinh:   0934.067.780

Ms. Diệu Quyên: 0913.067.780

Mr. Ngọc Vinh:   0979.067.780

Mr. Ngọc Hiếu:    0908.067.780

Mr.Linh: 0965.067.780 Hỗ Trợ Trực Tuyến

contact

Đăng Ký Khóa Học

19009213


Ms. Vũ Dung

0982.827.780


Ms. Diệu Quyên

0945.827.780


Ms. Thùy Dung

0931.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780


Ms. Phạm Thủy

0927.827.780

đánh giá dự án đánh giá dự án